×

Kako je bolje: »kompetenten« ali »kompetenčen«?
 • Vprašanje:

  Kaj od tega je pravilno: kompetenten ali kompetenčen?


  Odgovor:

  Pravilno je oboje; oba pridevnika se -- sodeč po SSKJ -- nanašata na kompetenco, vendar se v rabi razlikujeta.

  Gradivo korpusa Gigafida kaže, da se pridevnik kompetenten nanaša na osebe, npr. kompetenten človek, sogovornik, oseba, strokovnjak, kader. Pridevnik kompetenčen, ki se uresničuje v določni obliki kompetenčni, pa se povezuje z neživimi samostalniki oziroma pojmi, npr. kompetenčni center, spor, profil, model¸ pristop. Razlika med njima je tudi v tem, da je prvi lastnostni (po njem se vprašamo s kakšen?), drugi pa očitno nastopa v stalnih (tudi strokovnih, npr. pravnih) zvezah in je torej vrstni (po njem se vprašamo kateri?).

  Naj omenimo še, da je (zlasti pod vplivom angleščine) prišlo do pomenskih sprememb pri samostalniku kompetenca, iz katerega sta izpeljana oba pridevnika. V SSKJ-ju je kompetenca opredeljena kot 'obseg, mera odločanja, določena navadno z zakonom', pripisani pa sta še (za SSKJ nadrejeni) sopomenki 'pristojnost' in 'pooblastilo'. V odgovoru na Terminologišču pa je mogoče najti tudi novejše opredelitve, npr. 'dinamična kombinacija znanja, razumevanja, veščin in zmožnosti' (iz Terminološkega slovarja vzgoje in izobraževanja) ali 'povezane vrste znanja, sposobnosti, veščin in stališč, ki pretežno vplivajo na delo posameznika, ki so povezane z njegovim delovanjem v delovnem okolju in ki jih lahko merimo glede na sprejete standarde ter izboljšamo z usposabljanjem in razvojem' (iz podatkovne zbirke Termis).

  Tina Lengar Verovnik (februar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.