×

Vejica pred »in sicer«
 • Vprašanje:

  Ali obstaja primer, kjer v stavku stoji vejica pred in sicer?


  Odgovor:

  V stavku pred večbesednim veznikom in sicer vedno stoji vejica, saj veznik stoji med skladenjsko enakovrednimi deli povedi, uvaja pa pojasnjevalni del, ki je lahko stavčni ali nestavčni.

  • Predava dvakrat na teden, in sicer v torek in petek.
  • /.../ vinoteko pa lahko obiščete tudi ob nedeljah, in sicer od 14. do 17. ure.
  • /.../ dogovorili, da bo njihova prednostna naložba v naslednjih petih letih sistem zasneževanja, in sicer ga bodo dograditi tako, da bodo v petih dneh sposobni zasnežiti vsa smučišča (sedaj potrebujejo 25 dni).
  • Lotili se bomo priprave Osnovne šole Dolsko za devetletko, in sicer bo treba prekriti streho in dozidati štiri nove učilnice.

  Urška Vranjek Ošlak (februar 2018)