×

Vezljivost glagola »slediti«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako naj vežem glagol slediti v besedilu zahteva se strogo sledenje dokumentom ali dokumentov.
  Trenutno se uporablja zveza sledenje dokumentov (ali »treba je slediti dokumente«), vendar v SSKJ te vezave za pomen upoštevati kaj ne najdem. Jaz bi torej uporabila dajalnik.
  V Vezljivostnem slovarju Andreje Žele najdem primere s tožilnikom, ampak ne gre za isti pomen: kdo/kaj premikajoč biti blizu komu/čemu.


  Odgovor:

  Če izhajamo iz posamostaljene zveze, bi zveza sledenje dokumentov pomenila Dokumenti sledijo nečemu ..., zveza sledenje dokumentom pa pomeni 'kdo/kaj sledi dokumentom ...' v smislu, da upošteva te dokumente.
  Iz konteksta, ki ga navajate, bi bila v vašem primeru edina pravilna uporaba Zahteva se strogo sledenje dokumentom.

  Andreja Žele (februar 2018)


Prijavite se za odgovor