×

Uporaba glagola »specializirati se«
 • Vprašanje:

  Ali se glagol specializirati se lahko uporablja v smislu angleškega glagola specialise in, torej v pomenu, da je nekdo specialist za posamezno področje in se ukvarja predvsem s tem področjem?


  Odgovor:

  Glagol specializirati se ima v SSKJ dva pomena:

  specializírati se

  1. pridobivati si izurjenost za opravljanje določene ožje dejavnosti: ta zidar se specializira za polaganje ploščic; specializirati se v kuhanju
  2. pridobivati si posebno, poglobljeno znanje na ožjem področju kake stroke: priporočili so mu, naj se specializira; specializirati se v jezikoslovju / med. žarg. specializirati kirurgijo

  Danes se glagol uporablja nekoliko širše (specializirajo se namreč lahko tudi podjetja, gledališke skupine, celice ipd.), v korpusu Gigafida pa so pogosti tudi zgledi, ki izkazujejo drugi pomen glagola iz SSKJ, o katerem verjetno sprašujete:
  Večina arheologov se specializira za določeno geografsko področje, zgodovinsko obdobje ali tip izkopanin (kovanci, orožje, keramika).
  Po diplomi me namreč vleče v tujino, kjer bi se rada specializirala za kakšno določeno področje /.../
  /.../ je diplomirana psihologinja, ki se je specializirala v psihologiji potrošnika in v marketingu, vzporedno pa študirala angleško književnost.

  Mija Michelizza (februar 2018)