×

Kakšna je razlika med »pohodno« ali »pohodniško« potjo?
 • Vprašanje:

  Kakšna je razlika med pohodno in pohodniško potjo?


  Odgovor:

  Čeprav sta pridevnika pohodniški in pohodni večinoma pomensko prekrivna in se nanašata na vse, kar je povezano s pohodniki in pohodi (pohodniška/pohodna palica, pohodniški/pohodni čevelj …), je pridevnik pohoden pomensko širši, saj se nanaša tudi na vse, po čemer lahko hodimo (Pot iz pohodnih kamnov čez vzorno negovano trato vabi k modrim vhodnim vratom.).

  Povedano pokaže tudi primerjava slovarskih sestavkov v SSKJ:

  pohódniški -a -o prid. (ọ̑) 
  nanašajoč se na pohodnike ali pohodništvo: pohodniški čevlji; pohodniška obutev, oprema; pohodniške palice; pohodniške poti po Sloveniji; pohodniška sekcija / pohodniški turizem

  pohóden -dna -o prid. (ọ̑) 
  1. nanašajoč se na pohod: pohodna disciplina / pohodna kolona / pohodna enota 
  2. ki je narejen tako, da se po njem lahko hodi: pohodna pločevina; pohodne plošče na pločniku; igrišče na pohodni ploščadi, strehi; pohodna površina, trata / pohodni prostor 
  ♦ voj. pohodni bataljon v stari Avstriji bataljon, pripravljen za odhod na fronto

  Odgovor na vprašanje, kateri pridevnik je primernejši za opis poti, je torej, da lahko uporabite oba, saj je lahko pot namenjena pohodnikom (pohodniška pot) ali je primerna za pohod (pohodna pot). Enakovredno dvojnico potrjuje tudi jezikovna raba:

  pohodna pot (v Gigafidi rabljena 479-krat)

  • V zadnjem času Steklasova pohodna pot privablja pohodnike, da se ustavljajo ob lepotah kraja: kozolcih toplarjih, cerkvah ter zidanicah z vinogradi
  • Celotna Baragova pohodna pot je zamišljena krožno, torej bi morali nadaljevati še preko Luže, Griča, Belšinje vasi, Benečije in v Trebnje

  pohodniška pot (v Gigafidi rabljena 531-krat)

  • Turistično društvo Rakek danes vabi na Kunaverjevo pohodniško pot z Rakeka v Rakov Škocjan
  • V nedeljo, 6. junija, bo potekala otvoritev pohodniških poti na Loškem, s pohodom po Čebelarski pohodniški poti mimo sv. Urbana.

  Helena Dobrovoljc (februar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.