×

Raba zaimka ob glagolih »pustiti« in »upati«
 • Vprašanje:

  Zanima me pravilna raba zaimka v naslednjih primerih: »Ne pustiš mi blizu« ali »Ne pustiš me blizu« in »Kdo si upa upreti« ali »Kdo se upa upreti«.

  Že vnaprej hvala za odgovor.


  Odgovor:

  Ob glagolu upati uporabljamo povratni zaimek si ali se, kakor nam potrjuje iztočnični zapis v SP 2001. Glagol pustiti v pomenu 'dovoliti' se v vašem primeru lahko veže z rodilnikom (če ni zanikan pa v tožilniku) ali dajalnikom. Vsi vaši primeri so torej ustrezni. V starejših normativnih priročnikih je za knjižni jezik odsvetovana uporaba glagola pustiti v pomenu 'reči, veleti, ukazati, naročiti', ki je pogosta v pogovornem jeziku (Pusti te pozdraviti).

  Aleksandra Bizjak Končar (avgust 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.