×

Velika začetnica pri certifikatih
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali se ime certifikata piše z veliko ali z malo začetnico, npr. certifikat družini prijazno podjetje, certifikat športnikom prijazno izobraževanje.


  Odgovor:

  Certifikati, ki jih omenjate, so v osnovi listine z lastnimi imeni, ki jih pod vnaprej določenimi pogoji podeljujejo posamezne ustanove in so lahko tudi del širše blagovne znamke. Tak je npr. certifikat Invalidom prijazno, ki obstaja v treh različicah: kot osnovni, srebrni in zlati certifikat. Podobni so še certifikati Družini prijazno podjetje, Športnikom prijazno izobraževanje, Menedžerkam prijazno podjetje, Okolju prijazna planinska koča, Družinam prijazna planinska koča idr.

  Kljub temu pa je mogoče zaslediti veliko zapisov z malo začetnico, ki so lahko posledica prehoda imena certifikata med vrstna poimenovanja. Taki prehodi so zlasti v publicistiki pogosti: npr. Ministrstvo za kulturo RS > ministrstvo za kulturo > kulturno ministrstvo.

  Poleg prehoda med občna poimenovanja pa lahko zveza dobi še drugačne oblikoslovne in skladenjske lastnosti. V stalni imenski zvezi je za samostalniškim jedrom certifikat vedno navedena v nespremenljivi obliki, npr. certifikat Družinam prijazno podjetje; v publicističnih besedilih pa je lahko tudi preoblikovana, npr.:

  Vse več podjetij v Sloveniji se trudi, da bi si pridobili certifikat družini prijaznega podjetja.

  Slovenska planinska društva upravljajo 164 planinskih koč, med katerimi se jih 47 lahko pohvali s certifikatom okolju ali družinam prijazna planinska koča, nekatere celo z obema [...]

  Tina Lengar Verovnik (februar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.