×

Kako se oglašajo orli in druge ptice ujede?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako poimenujemo glas, s katerim se oglašajo različne ptice ujede. Slišal sem že za besedno zvezo "orlov krik" oziroma "krik orla", ampak ali to pomeni, da orli kričijo?


  Odgovor:

  Težko bomo našli besedo, ki poimenuje glas, s katerim se oglašajo različne ptice ujede, saj moramo že v osnovi pri pticah ločevati vsaj med petjem in klici, poleg tega pa poznamo res veliko vrst ptic ujed, ki se oglašajo na zelo različne načine in ob različnih priložnostih, kot se lahko poučimo v mnogih priročnikih o pticah.

  V priročniku Johna Goodersa, ki ga je prevedel in priredil Janez Gregori, z naslovom Ptiči Slovenije in Evrope npr. preberemo, da se planinski orel lahko oglaša z bevsakjočim kaa, v glavnem pa se ne oglaša, medtem ko je mali orel hrupen in se oglaša z žvižganjem in gaganjem. Kanja se oglaša z mijavkajočim pi-u, kratkonogi skobec z visokim kivik, za beloglavega jastreba pa je značilno godrnjanje in sikanje.

  V SSKJ pri iztočnicah ujeda, orel in sokol najdemo nekaj zgledov, ki ponazarjajo oglašanje teh ptic (kričati, vreščati kot ujeda; vrešči kot orel; sokol cvili, piska), v Listkovni kartoteki zasledimo tudi zgled revskati kakor orel, posamezne zglede najdemo še v besedilnem korpusu Gigafida:

  Na vrhu sedla je glasno zažvižgal, trikrat dolgo in enkrat kratko, kot se oglaša orel na poti v svoje gnezdo, a nihče mu ni odgovoril.
  Že ujede na njegov pogin preže po hrastju, že grozo širijo volkovi po globelih; žvižgaje orli kličejo zverino na kosti, lisice na rdeče ščite bevskajo.
  Natančno čez eno leto, ko je šah v spremstvu svojih podanikov spet stopil proti prestolu, je priletel isti orel, zakričal in udaril s kljunom po tleh, izpustil iz njega več pečk ter odletel.
  Demon naj bi bil velik okoli enega metra, oglašal pa naj bi se z glasom, ki je nekakšna mešanica orlovega krika in sikanja kače.

  Oglašanje orlov in drugih ptic ujed bi torej težko opisali z eno besedo, poleg tega je gradiva na temo oglašanja teh ptic v nestrokovnih besedilih zelo malo. Na podlagi pregledanega gradiva se zdi, da je splošna predstava o oglašanju orlov, da ti zlasti kričijo, žvižgajo, vreščijo in bevskajo.

  Mija MIchelizza (februar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.