×

Ločevanje osebkovega in predmetnega odvisnika
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako ločimo osebkov odvisnik od predmetnega, kadar se odvisni stavek začne z veznikom da. Na primer, zanima me, zakaj so to osebkovi odvisniki in kako to ugotovimo:

  Videlo se je, da je razočaran.
  Uspelo ti je, da si opravila preizkus.
  Veselilo ga je, da je bil povabljen na rojstni dan.
  Ali je res, da so dinozavri izumrli že pred mnogimi leti.
  Moti me, da mi nisi povedal resnice.


  Odgovor:

  Pri razporejanju odvisnikov po njihovi stavčnočlenski vlogi je treba razumeti strukturo stavčne povedi, v kateri ima osrednje mesto povedek. Za lažjo pojasnitev osebkovih odvisnikov v vaših zgledih si bomo pomagali s pretvorbo prve povedi Videlo se je, da je razočaran v enostavčno poved. Namesto osebkovega odvisnika da je razočaran, bomo uporabili samostalniški osebek njegovo razočaranje.

  Videlo se je [povedek] njegovo razočaranje [osebek].

  V navedeni povedi je samostalniška besedna zveza njegovo razočaranje v funkciji osebka. Po njej se vprašamo s kdo ali kaj + povedek. Torej v našem zgledu: Kdo ali kaj se je videlo?

  Pri pretvorbi osebka v osebkov odvisnik je v Toporišičevi Slovenski slovnici (SS 2000: 607) pojasnjeno, da »/t/udi za stavčni osebek velja, kot da ima imenovalniško obliko«.

  Videlo se je [povedek], da je razočaran [osebkov odvisnik].

  Tako lahko ugotovimo, da je osebkov odvisnik stavčni osebek glavnega stavka.

  Če bi želeli podobno vsebino izraziti s predmetom ali predmetnim odvisnikom, potem bi bilo treba glagolsko obliko vidi se, ki izraža splošnega vršilca, spremeniti v tvornik vidimo:

  Videli smo [povedek (osebek)] njegovo razočaranje [predmet].
  Videli smo [povedek(osebek)], da je razočaran [predmetni odvisnik].

  Tako lahko ugotovimo, da je predmetni odvisnik stavčni predmet glavnega stavka.

  V tem smislu si lahko pomagate tudi pri pojasnjevanju ostalih navedenih zgledov. Ob tem pa se naslonite na slovnične utemeljitve o hierarhizaciji (SS 2000: 502–507) in določanju stavčnih členov (SS 2000: 606–618).

  Aleksandra Bizjak Končar (februar 2018)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.