×

Vejica pri datumu in uri
 • Vprašanje:

  Prosim za pomoč pri stavi vejic in navajanju datuma in ure. Katera možnost bi bila v redu:

  Dovolilnico za Ime Priimek na dan 01.04.2016 ob 07:15 je obdelal/-a Ime1 Priimek1.
  Dovolilnico za Ime Priimek na dan 01.04.2016, ob 07:15, je obdelal/-a Ime1 Priimek1.

  Dobrodošel bi bil tudi nasvet, kako slogovno izboljšati stavek.


  Odgovor:

  Boljša je tale možnost:

  Dovolilnico za osebo Ime Priimek je (dne) 1. 4. 2016 ob 7.15 obdelal(a) Ime 1 Priimek1.

  (1) Dodatek osebo je primeren zato, da se za njim ime in priimek ženske ali moškega lahko zapišeta v imenovalniku (ednine), torej ne bo prihajalo do nerodnih neskladij kot za Janez Novak ali za Saša Potrč.

  (2) Izraz dne namesto zveze na dan je mogoče izpustiti, ker datum v sobesedilu beroči večinoma prepoznavamo tudi brez tovrstne napovedi.

  (3) Datum in čas sta na način 1. 4. 2016 ob 7.15 zapisana pravopisno nevtralno in idealno, sta pa kdaj zaradi tujih predlog in računalniških rešitev oblikovana drugače, recimo tako, kot je zapisano v poizvedbi o pravilnosti zapisa: z vodilnimi ničlami pri enoštevčnem zapisu dneva in meseca s številkami, brez presledkov za pikami ter z dvopičjem namesto pike med uro in minuto.

  (4) Vejici pred zapisom časa in za njim sta odveč. Morda pri težnji, da bi se tu nekje pisali vejici, zavaja pravopisno še vedno slabo uzaveščeno pisanje vejic pred datumom in za njim, kadar se pojasnjuje konkretni dan:

  (a) Začetek prireditve bo v petek, 23. 2., ob 19.30 v dvorani ...: petek je konkretiziran in natančneje pojasnjen z zapisom dneva v mesecu in meseca (februarja in drugega, kar je zapisano praviloma kot 2., sta v datumski formuli sopomenki). Gre torej za pojasnilo, ki sega do konca zapisa datuma, ne zajame pa več izraza za uro in minuto (v petek, in sicer 23. 2., ob 19.30).

  (b) Zapis brez navedbe poimenovanja (imena) dneva v tednu bralcu ali poslušalcu otežuje časovno orientacijo, kjer bi bilo poimenovanje (ponedeljek, torek ...) zaželeno (recimo na vabilih na prireditve), vendar pa pišočemu ne dela težav z vejicami zaradi pojasnjevalnega stavka (tako, brez vejic, je že v prvem primeru iz poslane prošnje za pomoč): Začetek prireditve bo 23. februarja ob 19.30 v dvorani ...

  Z ustreznimi živimi oblikami bi bila poved zapisana takole:

  Dovolilnico za osebo Saša Potrč je 1. 4. 2016 ob 7.15 obdelal(a) Vanja Novak.

  Peter Weiss (februar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.