×

Kakšna je razlika med »etiški« in »etičen«?
 • Vprašanje:

  Kakšna je razlika med etičen in etiški? V katerih primerih uporabljamo prvi in v katerih drugi izraz?


  Odgovor:

  Pridevnik etični je v rabi mnogo pogostejši in se uporablja za pomen 'ki je v zvezi z etiko', ko imamo v mislih etiko v pomenu moralnih načel, načel o dobrem in zlem. Tipične kolokacije so npr.:

  etični kodeks,
  etični pomisleki, problemi, zadržki,
  etična drža, odločitev, presoja, vzgoja,
  etične norme, vrednote,
  etično delovanje, obnašanje, prepričanje, ravnanje, stališče, vedenje ipd.

  Pridevnik etiški pa se običajno nanaša na etiko kot filozofsko disciplino in je posledično pogost v filozofskih besedilih. Navajamo nekaj zgledov iz korpusa Gigafida:

  Redko, zares redko naletimo na prikaz etiških teorij, ki bi delovale tako stvarno, da dobi bralec vtis, da brez njih sploh ne bi več mogel misliti svojega bivanja.
  Pomembnost njegove misli /.../ ne zadeva samo polja umetnostne teorije in (novo)medijske estetike, ampak sega tudi na etiška, ontološka, antropološka, komunikološka in politološka področja.
  Tretja novost zelo lepo oblikovane zbirke Claritas (Peter Ogrin) je Principia Ethica enega utemeljiteljev analitične filozofije in avtorja najpomembnejše anglosaške etiške knjige 20. stoletja, britanskega filozofa Georgea E. Moora.

  Pridevniki podobnega tipa so npr. še estetski in estetiški ter logičen in logiški.

  Mija Michelizza (februar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.