×

Mala začetnica na začetku povedi
 • Vprašanje:

  Če se stavek začne z delom besede, ki predstavlja končnico, in jo navadno pišemo z malo začetnico, npr.: -ar je pripona, ki izraža delujočo osebo, ali bi -ar pisali z veliko ali z malo začetnico? Bi ga dali mogoče v narekovaje?
  Podobno je, če se stavek začne s spletnim naslovom, npr.: http://www.google.com je naslov priljubljenega iskalnika. Bi http pisali z veliko začetnico ali ne?


  Odgovor:

  Osnovno pravilo res pravi, da se vsaka poved, ki se konča s končnim ločilom, začne z veliko začetnico. So pa tudi izjeme, ki jih pravopisna pravila še ne predvidevajo …, in sicer gre za »nenavadne« začetke povedi, kjer bi sprememba malih črk v velike lahko vplivala na razumevanje celotne povedi. Zato v zadnjem času pišemo z malo začetnico na začetku povedi tudi, če so na začetku povedi naslednje besede:

  1. tvorjenke z e (ki pomeni 'elektronski')

  Zgleda:

  eDavki nudijo različne možnosti povezave za zunanje aplikacije (podrobnosti o različnih načinih povezave si lahko ogledate na straneh za razvijalce).

  eVsebine je komunitarni program Evropske unije z osnovnim namenom spodbujanja razvoja, uporabe in distribucije vsebin v globalnih omrežjih ter spodbujanje jezikovne in kulturne raznolikosti na področju informacijske družbe. Predvidena sredstva za izvedbo razpisa znašajo 29 milijonov EUR.

  2. tvorjenke z i (ki pomeni 'informacijski')

  Zgled:

  iSlovar je terminološki slovar informatike, razlagalni in informativni slovar, ki strokovno izrazje pomensko in jezikovno opisuje, vrednoti in kateremu so dodani angleški ustrezniki, navadno kot ameriška različica.

  Že dlje pa so v rabi zgledi, kjer je na prvem mestu neko »dogovorjeno znamenje, oznaka in simbol«, npr. pH-vrednost lahko zelo preprosto izmerimo s pH indikatorskimi lističi.

  Veliko je takih zgledov v naravoslovnih in tehničnih vedah, kjer je raba male/velike črke povezana celo s spremembo pomena (a je v fiziki oznaka za pospešek proti A je v fiziki oznaka za delo). Seveda pa se skušamo tem položajem izogniti tudi tako, da uporabimo jedro skladenjske zveze, kar pomeni, da črkovni simbol nastopa v vlogi imenovalniškega (torej nepregibnega) prilastka, npr. Simbol a je v fiziki oznaka za pospešek.

  Zgleda iz vašega vprašanja je torej mogoče pisati z malo začetnico, pri čemer se je v prvem ali drugem primeru mogoče tej rabi (če vas moti) tudi izogniti (če seveda imate dovolj prostora) z uporabo jedra skladenjske zveze, torej:

  »Spletni naslov http://www.google.com je naslov priljubljenega iskalnika …«

  ali

  »Pripona -ar izraža delujočo osebo

  Helena DobrovoljcNavajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.