×

Noseča »za« ali »z Matejem«?
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako bi izrazili, da je bila npr. Mojca noseča in je bilo otroku ime Matej. Če bi rekli, bila je noseča z Matejem, bi to bil otrokov oče. Bi torej morali reči: bila je noseča za Matejem?


    Odgovor:

    Kot kaže jezikovna raba, se v sodobni slovenščini deležnik glagola nositi (noseč, noseča, noseče) veže s predložno zvezo v orodniku, pri kateri samostalnik odraža dva pomena: bodisi poimenuje plod (biti noseča z dvojčki, sinkom) bodisi poimenuje povzročitelja nosečnosti (biti noseča z njim, možem …). Če je Matej tako partner kot bodoči sin, se je treba dvoumnosti izogniti na kak drug ubesedovalni način.

    Helena Dobrovoljc (marec 2018)


Prijavite se za odgovor