×

»Razlika je v tem« ali »Razlika je ta«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kaj je pravilneje:

  Razlika je v tem, da ...
  ali
  Razlika je ta, da ...

  Ali je pravilno oboje?


  Odgovor:

  V sodobni slovenščini srečujemo obe skladenjski zgradbi, obema sledi navadno odvisniško pojasnilo, razširitev povedanega. Zgradbi se razlikujeta le v sklonu tako imenovanega korelata oz. povezovalnega člena (kazalni zaimek) v nadrednem stavku:

  Razlika je ta, da so rododendroni zimzeleni grmi, azaleje pa so zimzelene ali listopadne. 
  Razlika je v tem, da so rododendroni zimzeleni grmi, azaleje pa so zimzelene ali listopadne.

  Večjo pogostnost izkazuje zgradba s predložnim korelatom, ki jo edino uporabljamo tudi, kadar nastopa namesto samostalnika razlika glagol razlikovati:

  Razlikujejo se v tem, da so rododendroni zimzeleni grmi, azaleje pa so zimzelene ali listopadne.

  Seveda ni le pogostnost tista, na osnovi katere bi presojali o pravilnosti neke zgradbe, a nam primerjava z drugimi samostalniki ponuja zaključek, da gre v zvezi razlika je v tem, da ... res za pogostnejšo in bolj razširjeno stavčno frazo z različnimi samostalniki, npr. težava, problem, razlog, ironija ...

  Helena Dobrovoljc (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.