×

Uporaba $ in € v slovenščini
 • Vprašanje:


  Zanima me naslednje:
  (A) Ali je v slovenščini dovoljena uporaba dolarskega znaka $ in znaka za evro € namesto USD in EUR oz. v katerih primerih ju lahko uporabljamo?

  Primer:

  • nagrada v vrednosti 15.000 USD
   ali
  • nagrada v vrednosti 15.000 $ (15.000 EUR ali 15.000 €).

  Ali obstaja točno določeno pravilo, kdaj lahko EUR in USD zamenjamo z € in $ (če slednjega sploh lahko uporabljamo)?

  (B) Kako je z uporabo okrajšav za milijon in tisoč?
  Za tisoč in milijon poznamo v slovenščini okrajšavi mio in tis: angleški zapis 5K lahko zapišemo 5.000 ali 5 tis., 1M pa 1.000.000 ali 1 mio. Ker okrajšavo tis. redko opazimo, je sploh primerna ali je bolje zapisati kar 5.000?

  Primer:

  • Nagrada v vrednosti 5 tis. USD
   ali
  • 1 mio USD (če je raba dolarskega znaka $ dopustna, bi to bilo zapisano 5 tis. $ in 1 mio $).


  Odgovor:

  (A)
  »Valuta se lahko izpisuje besedno, s tričrkovno valutno oznako ali s simbolom,« piše glede evra na pristojnem mestu (http://www.evro.si/pogosta-vprasanja/splosno/#08).

  (1) Pišemo lahko torej izpisano (pisno razvezano): 1 evro, 2 evra, 7 evrov, 7,50 evra ali 2 (ameriška, avstralska ...) dolarja, 7 dolarjev itd. Tako tudi izgovarjamo (govorno razvezujemo) kratico ali simbol.

  Za del slovenskih uradnih besedil je zapovedana raba oblike euro, torej z u-jem, kar pa je precej bedasto. Tujcu, ki si ogleduje slovensko pisano dokumentacijo, slovenska valuta ne bo z u-jem nič bolj prepoznavna, kot je lahko v v zapisu evro. V normalnih slovenskih besedilih pišemo evro s črko v.

  (2) Tričrkovna valutna oznaka se v slovenščini piše za zneskom: 15.000 EUR ali 15.000 USD oz. 15.000 AUD. Oznako izgovarjamo, kot je zapisano v prejšnji točki. Zapisi teh oznak s samimi malimi črkami (eur, sit) so v knjižnem jeziku neustrezna izbira.

  (3) Prav tako se v slovenščini za zneskom piše znak za valuto, torej namesto evro ali $ namesto dolar: 1 €, 7,5 €, 7,5 $, 7,5 AU$ ipd. Izgovarjamo ga, kot je zapisano v točki 1.

  Smiselno se da ta določila ali nekatera od njih uporabiti še za druge denarne enote (češka krona, funt, jen, juan ...), tudi za zgodovinske, ki danes niso več v prometu, kot so slovenski tolar, nemška marka ali avstrijski šiling.

  (B)
  Okrajšave za tisoč skorajda ne pišemo, tudi zato, ker z njo pridobimo ob upoštevanju pike le en znak. Pri kombiniranju okrajšav za milijon in milijarda ter zapisov, oznak ali znakov za valuto je dobro paziti, da okrajšani zapisi valut (zgoraj v točkah 2 in 3) praviloma nastopajo le za zneski, ki so zapisani s številkami, ne z besedami: 5 mio EUR ali 5 mio € poleg 5 milijonov evrov ali pet milijonov evrov (ne pa pet mio € ali pet mio evrov ali pet milijonov €). Način zapisa izberemo glede rabo v sobesedilu in kdaj tudi glede na prostor, ki je na razpolago (in ga je recimo v stolpcih preglednic največkrat manj kot v tekočem besedilu).

  Peter Weiss (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.