×

Kako pisati »Sermin« ali »Srmin«?
  • Vprašanje:

    Zanima me, kateri od zapisov je ustrezen: Srmin ali Sermin. Prosim tudi za razlago.


    Odgovor:

    Sermín je ime 84 m visoke vzpetine nedaleč od izliva Rižane v Jadransko morje in zaselek Bertokov. Sermin je bogato arheološko najdišče, ki priča o kontinuirani poselitvi območja od poznega neolitika, zgodnjerimskega obdobja prek srednjega veka do danes. Grič se imenuje tudi Kaštelir. V pisanih virih se pojavi leta 1135: in loco, qui dicitur Sermino iuxta flumen Risano. Ime nima zanesljive etimološke razlage, med jezikoslovci pa prevladuje prepričanje, da so imena na *serm- predromanska oz. »staroevropska«. Temeljni topografski načrt navaja obliko Sermin, tudi arheologi so v zadnjih tridesetih letih uveljavili takšen zapis imena. Glede na uveljavljenost v strokovni (arheološki) literaturi menim, da bi bilo smiselno normirati obliko Sermin.

    Silvo Torkar (marec 2018)