×

Doseg veznika »ki« v večstavčni povedi
 • Vprašanje:

  Na kaj se nanaša oziralni zaimek »ki«?

  a) Npr., da je stavčni člen podredni:

  • To je univerzalna množica elementov, ki smo jo označili z »U«.
  • To je univerzalna množica elementov, ki smo jih označili z »U«.
   Se nanaša na jedro ali na neujemalni prilastek?

  b) Npr., da je stavčni člen priredni:

  • Soočal se je z različnimi izzivi in težavami, ki so bile res grozljive.
  • Soočal se je z različnimi izzivi in težavami, ki so bili res grozljivi.
   Se nanaša na zadnjega ali na vse (z različnimi izzivi in težavami)?

  Kaj lahko preučim, da mi bo bolj jasno tudi glede podobnih primerov?


  Odgovor:

  Ki v prvih dveh primerih uvaja odvisni stavek, ki določa predmet (jedrni del ali njegovo določilo) v nadrednem, glavnem stavku. Na katero sestavino, del predmeta v glavnem stavku se odvisni del povedi nanaša, lahko sklepamo iz neimenovalniške oblike osebnega zaimka (v funkciji predmeta) v odvisnem stavku (jo – edn. ž. spola, torej množico, oz. jih – mn. m. sp., torej elemente). Pri tem si lahko pomagamo tudi z vprašalnico po odvisnem stavku.

  • To je univerzalna množica elementov, ki smo jo označili z »U«.
   Katera univerzalna množica elementov je to? Tista, ki smo jo označili z “U”. Torej množica.
  • To je univerzalna množica elementov, ki smo jih označili z »U«.
   Univerzalna množica katerih elementov je to? Tistih, ki smo jih označili z “U”. Torej elementov.

  Pri priredno zloženem predmetu o delu, na katerega se nanaša odvisni stavek (ki ga uvaja posamezen ki), sklepamo iz oblike pomožnega glagola biti oz. njegovega določila v odvisnem stavku (so bile res grozljive – ž. spol mn. : so bili res grozljivi – m. ali m. + ž. ali m. + ž. + sr. spol mn.). Tu si pomagamo z vprašanjem Kaj je bilo res grozljivo?

  • Soočal se je z različnimi izzivi in težavami, ki so bile res grozljive.
   Kaj je bilo res grozljivo? Težave. Soočal se je torej z različnimi izzivi in grozljivimi težavami.
  • Soočal se je z različnimi izzivi in težavami, ki so bili res grozljivi.
   Kaj je bilo res grozljivo? Izzivi in težave. Soočal se je torej z različnimi grozljivimi izzivi in težavami.

  Nataša Gliha Komac (marec 2018)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.