×

Doberdobski ali doberdobski Kras?
 • Vprašanje:

  Prebiram besedilo o prvi svetovni vojni in opažam, da avtor piše Doberdobski Kras enkrat z malo začetnico, drugič pa z veliko. Pobrskala sem po spletu in tudi tam našla obe obliki. Podoben dvom se poraja tudi pri pisanju Doberdobske planote, enkrat z veliko, drugič z malo začetnico (doberdobska planota). Katera oblika je pravilna?


  Odgovor:

  Kot se lahko poučimo že v prispevku Darka Radinje Doberdobski Kras iz l. 1969, objavljenem v Geografskem zborniku, je Doberdobski Kras povsem legitimno zemljepisno ime pokrajine okoli Doberdoba, tj. najzahodnejšega dela matičnega Krasa.

  Če pa vas zanima, zakaj tako, naj pojasnimo še takole:
  Kras se v imenu Doberdobski Kras piše z veliko začetnico, ker gre za samostojno ime pokrajinske enote med Tržaškim zalivom in Vipavsko dolino ter med Soško dolino in Brkini. Take enote so še Komenski Kras, Sežanski Kras, Divaški Kras, Istrski Kras ... (vir: geografski terminološki slovar), kras bi bil pisan z malo začetnico, kadar označuje zgolj pokrajino s kraškimi pojavi (npr. dinarski kras, alpski kras, osameli kras, podzemni kras).
  Ker gre za občno poimenovanje, je z malo začetnico pisana tudi planota v lastnem imenu Doberdobska planota, s katerim imenujemo najzahodnejši del matičnega Krasa.

  Nataša Gliha Komac, Helena Dobrovoljc (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.