×

Vejica pred »pa tudi«
 • Vprašanje:

  Ali pišemo vejico pred pa v spodnjih primerih?

  • Fanta bi morali odžagati pa tudi sosed se je strinjal s tem. / fanta bi morali odžagati, pa tudi sosed ...

  • Naju je brezdomec slišal pa tudi ljudje / naju je brezdomec slišal, pa tudi ljudje


  Odgovor:

  V vaših primerih ne gre za vprašanje vejice pred pa, temveč za vprašanje vejice pred pa tudi. Tomo Korošec piše, da je treba dvobesedni veznik pa tudi uporabljati kot *patudi, torej povezovanje prvega dela veznika (pa) s samostojnim pogovornim vezalnim veznikom pa (in njegovo zamenjevanje z in) ni utemeljeno.

  V aktualnih pravopisnih pravilih najdemo zgled s takim vezniškim sredstvom v členu 316:

  Vejice med skladenjsko enakovrednimi deli ne pišemo:

  1. pred nekaterimi prirednimi vezniki [...]:
   [...] b) stopnjevalni: Nisem ne tat ne ubijalec.Društvo se je ohranilo do današnjega dne pa tudi njegova pravila še veljajo.

  Gledano s pomensko-skladenjskega vidika, pa tudi torej zaznamuje stopnjevalnost, ki je v pravopisnem poglavju »Nestavčni enakovredni deli« v vseh primerih ustrezno zaznamovana z vejico: Ne le ti, tudi tvoj brat naj pride.Bil je talentiran, celo genialen učenec.To ni bilo samo grdo, ampak tudi nepošteno. Zgoraj navedena posebnost v členu 316 torej predstavlja nelogično motnjo, ki tudi piscem povzroča težave.

  Če povzamem: pa tudi je treba jemati kot enovito vezniško sredstvo, ki zaznamuje stopnjevalnost; pred njim vedno postavljamo vejico, torej tudi v vaših zgledih:
  Fanta bi morali odžagati, pa tudi sosed se je strinjal s tem.
  [...] naju je brezdomec slišal, pa tudi ljudje [...]

  Tina Lengar Verovnik (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.