×

Izvor krajevnega imena »Kališče«
 • Vprašanje:

  Vljudno prosim za pojasnilo, kakšen je izvor krajevnega imena Kališče.
  Obstajata dva kraja v neposredni bližini: Gorenje Kališče in Dolenje Kališče.
  Notranjska, občina Velike Lašče. Zanima me tudi če je krajevno ime Kališče
  povezano z davnimi časi oz. kopanjem ter kaljenjem železove rude.
  Kraj je še vedno bogat z bukovino.


  Odgovor:

  V Sloveniji poleg krajevnih imen Dolenje in Gorenje Kališče ter gorskega in pokrajinskega imena Kališče najdemo še večkratno krajevno ime Kališe, ki je nastalo s poenostavitvijo glasovne skupine šč v š. Ime je tvorjeno s pripono -išče, ki pove, da se na lokaciji s tem imenom nahaja tisto, kar je pomen osnove, torej kal. Beseda kal, ki jo poznamo v mnogih krajevnih imenih, npr. Kal, Črni Kal, Rdeči Kal, v priimkih Kalan, Kalšek, Kavšek itd., označuje kotanjo, kamor se zliva deževnica in iz katere se napaja živina. Kališče je torej prvotno "tam, kjer je kal", kakor je npr. Robidišče prvotno "tam, kjer so robide" ali Kržišče "tam, kjer je križ", pri čemer križ praviloma že pomeni "cestno križišče". To in take razlage si lahko preberete v Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen.

  Marko Snoj (marec 2018)