×

Veznika »in« in »ter«: kdaj kateri in zakaj
 • Vprašanje:

  Zanima me raba veznikov in in ter v daljših povedih. Je priporočljivo najprej uporabiti veznik in ter šele, ko »in« uporabimo večkrat uporabiti tudi veznik ter.

  Na primer:

  Skratka, jasno je, da je politični prostor napet in (ter?) usmerjen v varčevanje, a upam, da bomo s skupnimi močmi našli pot iz krize in takrat bo tudi politični prostor zanesljivejši in (ter?) manj napet.

  (Je v tem primeru primerno in uporabiti 3x?)


  Odgovor:

  Vaša dolga poved uporablja veznik in v dveh funkcijah: kot povezovalca stavkov in kot vez med stavčnimi členi. Poved se lepo bere in nimamo težav s funkcionalno obremenjenostjo veznika in. Kljub temu da za slovenščino še nimamo stilističnega priročnika, pa naši slovarski priročniki (SSKJ, SP 2001) v takih položajih priporočajo menjavo veznikov in (nevtralni veznik) in ter (ekspresivni veznik), ki imata različno prioriteto. Veznik ter namreč redko uporabimo samostojno, večinoma ga v pisanem jeziku uporabljamo za preglednejše strukturiranje besedila. Uporabimo ga npr. pri naštevanju, kjer uvaja novo enoto in navadno sledi členu, ki ga je uvedel in (Ohranjeni so njegovo ime in portret ter zapis na spomeniku). Še zlasti je uporaben, če in veže pomensko in skladenjsko bolj sorodne prvine stavčne zgradbe, ter pa enote višje skladenjske ravni:

  - V nasprotju z mestom, ki bo ponujalo zgolj »urbane« oblike turizma, lahko podeželje ponudi neokrnjeno naravo, gastronomsko in enološko ponudbo ter naravne znamenitosti.

  - Imeti morajo ustrezno opremo in izurjeno posadko, podvrženi so tehničnim in drugim pregledom ter nadzoru in preverjanju znanja posadke.

  Vašo poved bi torej lahko zapisali na oba načina:

  - Skratka, jasno je, da je politični prostor napet in usmerjen v varčevanje, a upam, da bomo s skupnimi močmi našli pot iz krize in takrat bo tudi politični prostor zanesljivejši in manj napet.

  - Skratka, jasno je, da je politični prostor napet ter usmerjen v varčevanje, a upam, da bomo s skupnimi močmi našli pot iz krize in takrat bo tudi politični prostor zanesljivejši ter manj napet.

  Helena Dobrovoljc (avgust 2013)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.