×

Vejica pri poglavjih, odstavkih ...
 • Vprašanje:

  Je pravilno oboje?

  To je zapisano v 5. poglavju v 4. odstavku v 3. vrstici.
  (Kot podredni stavčni člen - prisl. dol. kraja, kot je npr.: Živim v Avstriji v Celovcu.)

  To je zapisano v 5. poglavju, v 4. odstavku, v 3. vrstici.
  (Kot pojasnjevanje: To je zapisano v 5. poglavju, in sicer v 4. odstavku, to je v 3. vrstici.)


  Odgovor:

  Možnosti sta dve. Eno ste navedli že sami: da z dodajanjem pojasnjevalnih delov ožimo informacijo.
  To je zapisano v 5. poglavju, (in sicer) v 4. odstavku, (in sicer) v 3. vrstici.

  Druga možnost pa je tvorjenje podredne zveze, kjer prehajamo od ožje k najširši informaciji.
  To je zapisano v 3. vrstici 4. odstavka v 5. poglavju.
  Oziroma kvečjemu še To je zapisano v 3. vrstici 4. odstavka 5. poglavja.

  V tem smislu bi preoblikovali tudi vašo ponazarjalno poved: Živim v Celovcu v Avstriji (od ožjega k širšemu), obratno pa bi bilo Živim v Avstriji, (in sicer) v Celovcu (od širšega k ožjemu).

  Tina Lengar Verovnik (marec 2018)


Prijavite se za odgovor