×

Sklanjanje moškega imena »Noa«




 • Vprašanje:

  Kako naj sklanjam moško ime Noa?


  Odgovor:

  Sklanjatev moškega imena Noa sledi zgledu Zola, predstavljenem v pravopisnih pravilih (člen 781): Noa Noaja Noaju Noaja Noaju Noajem.

  Helena Dobrovoljc (avgust 2013)

  Dopolnitev:

  Odgovor zgoraj se nanaša na ime Noá, torej ime, naglašeno na končnem a.

  Pri naglasu Nóa (na o-ju) sklanjamo na dva načina – po ženski ali po moški sklanjatvi, npr.

  • ženska: Nóa Nóe Nói Nóo pri Nói z Nóo
  • moška: Nóa Nóa Nóu Nóa pri Nóu z Nóom

  Helena Dobrovoljc (februar 2016)