×

Tehnični ali tehničen dolg?
 • Vprašanje:

  Zanima me kaj je pravilna raba v slovenskem jeziku, tehničen dolg ali tehnični dolg.


  Odgovor:

  Sklepamo, da vas zanima oblika računalniškega termina tehnični dolg, ki pomeni napake in pomanjkljivosti v računalniških kodah. Termin je prevod angleškega izraza technical debt. Pravilna je določna oblika pridevnika, saj gre za vrstni pridevnik, ki označuje posebno vrsto nečesa. V slovenščini imajo pridevniki v terminoloških besednih zvezah vedno določno obliko. Geslo tehničen v SSKJ2 (naj vas nedoločna oblika pridevnika v iztočnici ne zavede) razkrije, da se ta pridevnik večinoma uporablja v določni obliki.

  V svetovalnici smo že pisali o ločevanju med določno in nedoločno obliko pridevnika. Poleg tega, da se po vrstnih pridevnikih vprašamo z vprašalnico Kateri?, si lahko pri odločanju pomagamo tudi s tem, da poskusimo pridevnik stopnjevati -- pri vrstnih pridevnikih to ni mogoče, saj tehnični dolg ne more biti »bolj ali manj tehničen«.

  Urška Vranjek Ošlak (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.