×

Vezaj med kratico in pridevnikom (2)
 • Vprašanje:

  Prosim za pojasnilo, zakaj pišemo z vezajem C-vitaminski napitek (npr.)? Ali ni tudi tu črka sestavina levega prilastka kot v že obravnavanem primeru LRN turbulentni model (to mi je jasno in smiselno)?

  Odgovor:

  Ja, se strinjam z dodatkom. Torej takole:

  Primera C-vitaminski napitek in LRN turbulentni model skladenjsko nista primerljiva. Pri drugem kratica LRN modificira celotno besedno zvezo, ki ji sledi -- shematsko bi to lahko zapisali kot [LRN] [turbulentni model].

  V prvem primeru pa gre za tvorjenko, ki je nastala po isti poti kot zloženke s številčnim prvim delom:
  popust, ki znaša 10 odstotkov = 10-odstotni popust
  napitek, ki vsebuje C vitamin = C-vitaminski napitek

  Vezaj med številčno oz. črkovno sestavino in drugim delom tvorjenke je tukaj utemeljen z enobesednostjo:
  10-odstotni = desetodstotni
  C-vitaminski = cevitaminski
  β-laktamski (antibiotik) = betalaktamski

  Tina Lengar Verovnik (marec 2018)