×

Ime za deklico »Renee«
 • Vprašanje:

  Zanima me, če je v slovenščini pravilen zapis imena za deklico Renee ali Renée oz oba in pa kako se ime pravilno sklanja. Koliko oseb zenskega spola z tem imenom ze v Sloveniji?


  Odgovor:

  Zakon o osebnem imenu določa glede poimenovanja oseb s slovenskim državljanstvom le to, da ima lahko oseba največ dve imeni in dva priimka. Prav tako za slovenski jezik nimamo dokumenta ali priročnika, ki bi presojal o pravilnosti zapisa osebnih imen, kar pomeni, da imajo starši pri poimenovanju otrok relativno svobodo.

  Podatki Statističnega urada RS kažejo, da je v Sloveniji 5 moških in 18 žensk z imenom Renee, imena Renée pa iskalnik ne najde. Ali je to zaradi diakritičnega znamenja ali zaradi nezastopanosti imena, ne vemo. Glede izbire med Renee in Renée lahko rečemo le, da se v slovenščini diakritična znamenja uporabljajo le za zaznamovanje naglasa in ne za označevanje drugih izgovornih lastnosti samoglasnika, kot je recimo v francoščini ali madžarščini, kjer so diakritike del besede. Naglasnih znamenj v slovenščini v nasprotju z drugimi jeziki navadno ne zapisujemo in so le dodatna informacija.

  To ne pomeni, da takšno ime ni mogoče, temveč le, da je razmeroma nenavadno. Zakon o matičnem registru v svoji prilogi določa, da se lahko za zapis osebnih imen uporabljajo naslednji znaki, med katerimi so tudi naglasna znamenja:

  1. osnovni nabor – znaki slovenske abecede:

   A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž
   a, b, c, č, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t, u, v, z, ž

  2. dodatni nabor – znaki, ki se pogosto pojavljajo v lastnoimenskem besedju, časopisih in knjigah

   Q, W, X, Y, Ä, Ö, Ü, Ć, Đ
   q, w, x, y, ä, ö, ü, ć, đ

  3. nabor znakov s pravorečnimi znamenji

   ostrivec ´ (nad znaki:) a, e, i, o, u
   krativec ` (nad znaki:) a, e, i, o, u
   strešica ˆ (nad znaki:) e, o,
   dvojni ostrivec ˝ (nad znaki:) o, u

  Obe imeni se sklanja po tretji ženski sklanjatvi z ničto glasovno končnico:

  1. Renee/Renée
  2. Renee/Renée
  3. Renee/Renée
  4. Renee/Renée
  5. pri Renee/Renée
  6. z Renee/Renée

  Svojilna oblika je Reneejin/Renéejin.

  Urška Vranjek Ošlak (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.