×

Podomačevanje imen pokrajin in krajev: »Lausanne ali Lozana«, »Provence ali Provansa«?
 • Vprašanje:

  Da namesto Graz napišemo ali rečemo Gradec se mi zdi razumljivo – skozi stoletja se je ime udomačilo, oz. poslovenilo. Za Lausanne in Provence pa to menda ne velja. Ali?


  Odgovor:

  Gradec
  Mesto Gradec v slovenščini označuje 'mali grad oz. mesto', kar pomeni, da tudi nemško ime Graz sekundarno, nastalo iz slovenske.

  pokrajine
  Slovenska pravopisna pravila določajo (člen 185), da se imena pokrajin »dostikrat« zapisujejo podomačeno. V praksi podomačevanje imen pokrajin ni enotno, pri nekaterih se podomačeni zapis uveljavi in ga izkazuje pravopis (npr. Andaluzija, Kalabrija), pri drugih se kljub iztočnici v pravopisu ohranja izvirna oblika v rabi (npr. Jorkšir in Yorkshire), pri tretjih pravopis izkazuje izvirno obliko (npr. Camargue), pri četrtih (morda manj znanih ali bolj oddaljenih) pa pravopis molči in rabo izkazuje splet (npr. Algarve, La Rioja).

  Pri Provansi ni dvoma, saj jo poleg pravopisnih pravil navaja tudi pravopis:

  Provánsa -e ž, zem. i. (ȃ) |francoska pokrajina|: v ~i
  provansálski -a -o (ȃ)
  Provansálec -lca m s -em preb. i. (ȃ)
  Provansálka -e ž, preb. i. (ȃ)
  Provansálčev -a -o (ȃ)

  Lozana
  Pri iztočnici Lozana pa pravopis navaja le istoimensko švicarsko mesto, a nas pri iztočnici Lausanne, kjer ni točno zapisano, ali je mišljeno mesto ali pokrajina, usmerja na Lozano:

  Lozána -e ž, zem. i. (ȃ) |švicarsko mesto|: v ~i
  lozánski -a -o (ȃ)
  Lozánčan -a m, preb. i. (ȃ)
  Lozánčanka -e ž, preb. i. (ȃ)

  Lausánne -nna [lozan] m, zem. i. (ȃ) Lozana
  lausánski -a -o (ȃ)
  Lausánnčan -a m, preb. i. (ȃ)
  Lausánnčanka -e ž, preb. i. (ȃ)

  Podomačitev Laussane > Lozana je glede na pravopisna pravila upravičena, a naj opozorimo, da podomačeno obliko uporabljamo le za naselbino, raba v korpusih ne izpričuje imena Lozana za pokrajino; enako imena pokrajine ne najdemo med slovenskimi eksonimi na Termanii, kar je treba upoštevati pri odločanju o zapisu.

  Urška Vranjek Ošlak, Helena Dobrovoljc (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.