×

Nepriredni osebek in ujemanje s povedkom
  • Vprašanje:

    Večina učiteljev je ne glede na to, v katerem triletju JE POUČEVALA do sedaj, že uporabila interaktivno tablo pri pouku. Ali: Večina učiteljev je ne glede na to, v katerem triletju SO POUČEVALI do sedaj, že uporabila interaktivno tablo pri pouku.


    Odgovor:

    V Toporišičevi slovnici je o odvisnikih pri stavkih, ki imajo jedro osebka v rodilniku (večina ljudi), zapisano: »Če ima tak stavek še odvisnik z istim osebkom, je njegov povedek v množini.« Vaš zgled se (sledeč slovnici) glasi: Večina učiteljev je ne glede na to, v katerem triletju so poučevali do sedaj, že uporabila interaktivno tablo pri pouku.

    Aleksandra Bizjak Končar (september 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.