×

Nepriredni osebek in ujemanje s povedkom
  • Vprašanje:

    Večina učiteljev je ne glede na to, v katerem triletju JE POUČEVALA do sedaj, že uporabila interaktivno tablo pri pouku. Ali: Večina učiteljev je ne glede na to, v katerem triletju SO POUČEVALI do sedaj, že uporabila interaktivno tablo pri pouku.


    Odgovor:

    V Toporišičevi slovnici je o odvisnikih pri stavkih, ki imajo jedro osebka v rodilniku (večina ljudi), zapisano: »Če ima tak stavek še odvisnik z istim osebkom, je njegov povedek v množini.« Vaš zgled se (sledeč slovnici) glasi: Večina učiteljev je ne glede na to, v katerem triletju so poučevali do sedaj, že uporabila interaktivno tablo pri pouku.

    Aleksandra Bizjak Končar (september 2013)