×

Referenčno pravilo glede uporabe denarnih enot
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali obstaja kakšno zanesljivo referenčno pravilo glede uporabe dolarskega znaka $ v slovenščini?

  V vaši svetovalnici sta zdaj objavljena dva odgovora o zapisu denarnih enot, eden z napotilom na Medinstitucionalni priročnik (Pisanje denarnih enot – odgovor iz leta 2015), ki se nanaša izključno na EUR, drugi (Uporaba $ v slovenščini – odgovor iz leta 2018) pa z navedbo, da se dolarski znak $ v slovenščini lahko uporablja, vendar ni jasno navedeno kdaj oz. v katerih besedilih.

  Zato vas prosim za čim jasnješi odgovor, ali je v slovenščini uporaba dolarskega znaka $ dovoljena v vsakovrstnih besedilih? Če ni, v katerih besedilih je njegova uporaba dovoljena (npr. tabelah, oglaševanju, komunikacijskih sporočilih itd.) ter katero pravilo je v zvezi s tem referenčno?


  Odgovor:

  V slovenščini žal nimamo priročnika, podobnega angleškemu Chicago Manual of Style, pravopisni priročniki pa doslej niso posegali na področje stilistike rabe nečrkovnih znamenj, temveč so razreševali kvečjemu stičnost s števko, npr. pisno znamenje za denarno enoto pišemo s presledkom (nestično) in za številko. Tudi zato vam ne moremo odgovoriti s tako natančnostjo, kot želite, se pa tudi sami pogosto sklicujemo na »Medinstitucionalni priročnik«, ki verodostojno opisuje zapisovalne načine, npr. glede pisanja znaka za evro (€), dolar ($), funt (£) ipd. Ta glede besedilne rabe navaja naslednje: »Znak za euro (€) se uporablja samo na grafičnih elementih. Vendar pa je njegova uporaba dovoljena tudi v poljudnih delih in promocijskih publikacijah (npr. v prodajnih katalogih) ter sporočilih za javnost.« Našteto pomeni dovolj široko uporabo, da se – tudi v želji po kratkosti izražanja – zapisovanje znaka namesto besede širi tudi v različne druge vrste besedil.

  Ali bi bilo treba rabo znaka € omejiti?
  Ne, treba je le uzavestiti pisce besedil, da bodo prilagajali svoje jezikovne izbire (dolar ali USD ali $) ustrezno naslovniku in besedilnim normam. To je sicer povezano s predpostavko, da so pisci besedilno pismeni in poučeni. Morda bi dodali še, da je v besedilu znamenje uporabljeno vedno ob številki, nikoli samostojno namesto ubesedene denarne enote.

  Helena Dobrovoljc (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.