×

Velika ali mala začetnica evidenc pri zapisu katastrov, registrov ipd.
 • Vprašanje:

  Kako se pravilno zapiše začetnico uradnih evidenc, kot je zemljiški kataster, kataster stavb ali register nepremičnin v slovenskem jeziku?

  Na primer: Na geodetski upravi je Sektor za zemljiški kataster, ki vodi evidenco zemljiški kataster.

  Geodetska uprava na svojih straneh piše vse evidence z malo začetnico, vendar pa ima v angleških prevodih vse evidence napisane z veliko začetnico, kar mi je tuje.


  Odgovor:

  Poimenovanja, kot so zemljiški kataster, register nepremičnin ipd. so opisna in navadno zaznamujejo vrsto neke evidence ali nabora, včasih pa tudi njegovo funkcijo. Kadar so ti opisi »povzdignjeni« v ime, saj zaznamujejo točno določeno entiteto, je upravičeno, da jih zapisujemo z veliko začetnico. Slednje povzroča največ zadreg pri pisanju, saj pogosto težko uganemo, ali je tisto pogosto uporabljeno opisno poimenovanje, ki je v rabi najbolj razširjeno, tudi uradno ime. Pri tovrstnih odločitvah je slovensko pravopisje tradicionalno (dokumentirano pa vsaj od konca druge svetovne vonje dalje) zelo zadržano, tudi zaradi vcepljenega predsodka pred poplavo velikih začetnic, ki naj bi slovenščino približevale angleškim ali nemškim pisnim navadam. Zato se pogosteje odločamo za zapise z malo začetnico. To potrjujejo tudi zapisih na spletnih straneh geodetske uprave, saj katastre pišejo z malo začetnico. Podobno je mogoče sklepati iz jezikovne rabe po besedilnih korpusih: katastri, imenovani po vrsti (zemljiške, ribiške) in času nastanka (terezijanske, franciscejske), se navadno pišejo z malo začetnico.
  Predlagamo, da upoštevate normo, kakršno izkazujejo ta besedila.

  Preberite tudi odgovor: Registri in evidence so lastna imena ali občna poimenovanja.

  Helena Dobrovoljc (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.