×

Razlaga besedne zveze »mentalni bolnik«
 • Vprašanje:

  Zanima me razlaga oziroma pomen besedne zveze mentalni bolnik.


  Odgovor:

  Ker zveze mentalni bolnik ne druga izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2) ne medicinski terminološki slovar (SMS) ne opredeljujeta kot terminološke, torej stalne, temveč kot prosto (= pomensko prosojno) besedno zvezo, je pomen zveze mentalni bolnik mogoče razložiti enako kot zvezo duševni bolnik. Ta označuje osebo z vedenjsko, zaznavno in mišljenjsko motnjo, ki povzroča duševno stisko osebe oz. bolnika.
  Prevedbo mentalni > duševni je mogoče utemeljiti z napotki v obeh zgoraj omejenih slovarjih, če ga ne uporabljamo v terminoloških zvezah tipa mentalna higiena.

  Omenimo še, da se pridevnik mentalni v rabi širi, kar pojasnjuje spodnja razlaga:

  Pridevnik mentalni v drugi izdaji SSKJ (2014) opredeljujejo kot izraz, rabljen »zlasti v leposlovnem ali znanstvenem jeziku« in zanj predlagajo nevtralno sopomenko duševni
  Vendar pa pregled novejšega gradiva, npr. v korpusu Janes, ki prinaša besedila nestandardne slovenščine, to je nelektorirana besedila z družbenih omrežij, tvitov, forumov, blogov ipd., kaže, da se pogostnost uporabe pridevnika mentalen tudi v praktičnosporazumevalnih zvrsteh opazno povečuje.
  Medtem ko sta v Gigafidi oba pridevnika (duševen – mentalen) v razmerju 85 – 15 %, pa korpus Janes prikazuje razmerje 56 – 44 %.
  Pridevnik mentalen je torej zastopan danes v vseh funkcijskih zvrsteh knjižnega jezika in razvija nove terminološke zveze, ki jih določa že kolokacijska trdnost (npr. v imenu Center za mentalno zdravje).

  Helena Dobrovoljc (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.