×

Kako sklanjamo samostalnik »mesec«?
 • Vprašanje:

  Zanima me orodnik ednine samostalnika mesec. Pride do izpada e?


  Odgovor:

  Pri iskanju odgovora na vprašanje, kako sklanjati samostalnik mesec, bi si lahko pomagali s slovarskim sestavkom v Slovenskem pravopisu 2001:

  mésec -a [sə] tudi mésec -sca m z -em (ẹ̑; ẹ̑) 
  1. navesti ~ in leto; ~a aprila, star. aprila ~a; 10. tega ~a; ~ knjige; prakt.sp. dobiti pet ~ev biti obsojen na pet mesecev zapora
  2. ~ sveti, zaide; Oblaki zakrivajo ~; polet na ~; zvezdosl. zvezdni, sinodski ~

  Kaj nam povedo podatki?

  Samostalnik mesec sklanjamo na dva načina, prvi je bolj uveljavljen, drugi pa se umika iz rabe:

  1. mesec meseca mesecu mesec mesecu mesecem
  2. mesec mesca mescu mesca mescu mescem

  V orodniku je v obeh primerih končnica -om preglašena v -em, kar je razvidno iz zapisa z -em v slovarju. Preglas se uresničuje tudi v rodilniku in dajalniku dvojine in množine ter v orodniku dvojine.

  Čeprav v slovenščini srečujemo priimke, ki so enakozvočni ali enakopisni z občnimi besedami (npr. Požar, Sever) in se sklanjajo drugače kot občne besede (npr. požar požara nasproti Požar Požarja), pri mesecu ni tako. Priimek Mesec je podobno neustaljen kot občna beseda, se pa pogosteje uresničuje v paradigmi Mesec Meseca Mesečev.

  Podatke o sklanjanju ponuja tudi SLOLEKS – Slovenski oblikoslovni leksikon, ki opremlja oblike s pogostnostjo v korpusu Gigafida, a so ti strojno generirani in zato številčno nezanesljivi pri prekrivnih oblikah (npr. imenovalnik in orodnik množine – meseci).

  Helena Dobrovoljc (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.