×

Ustreznost imena »Emilija - Romanja«
 • Vprašanje:

  Pravopis pozna zgolj pokrajino imenovano Emilija (in enodelnemu imenu ustrezne podiztočnice). Ali je torej slovenjenje italijanskega Emilia-Romagna v Emilija - Romanja neustrezno? Če ni, me zanima pridevniška oblika in pa prebivalec ter njegova svojina. Ali se drugi del pri besedotvorju morda izpusti? Kako pa je z vezajem med imenoma, saj prihaja do različne prakse med italijanščino in slovenščino?


  Odgovor:

  Dvojno, z nestičnim vezajem povezano ime Emilija - Romanja je nenavadno, ker vezaj ne povezuje dveh enakovrednih in umetno združenih deželnih enot, temveč je prvo ime zgodovinsko, drugo pa zemljepisno. O zgodovinskem ozadju imena spletni viri ponujajo dovolj informacij, npr. Wikipedija. Omenimo le, da je prvo ime prvotno in se je tudi uradno dežela imenovala le Emilija (it. Emilie), po letu 1948 pa so Emiliji pridružili še Bolonjo, Ferraro in vso Romanjo.

  Zapis Emilija - Romanja je torej ustrezen, nestični vezaj ustreza dejstvu, da samostojni in raznorodni sestavini pregibamo (enako Furlanija - Julijska krajina, ital. Friuli-Venezia Giulia; Trentinsko - Zgornje Poadižje, ital. Trentino-Alto Adige), npr.: Rojen je bil v Emiliji - Romanji, odraščal pa je v Modeni.

  Prebivalci bodisi Emiljci bodisi Romanjci (italijanščini bližja varianta je Romanjolci), sicer pa prebivalci Emilije Romanje. Enako velja za pridevnik na -ski: emilijski ali romanjski.

  Helena Dobrovoljc, Urška Vranjek Ošlak (marec 2018)