×

Ustreznost imena »Emilija - Romanja«
 • Vprašanje:

  Pravopis pozna zgolj pokrajino imenovano Emilija (in enodelnemu imenu ustrezne podiztočnice). Ali je torej slovenjenje italijanskega Emilia-Romagna v Emilija - Romanja neustrezno? Če ni, me zanima pridevniška oblika in pa prebivalec ter njegova svojina. Ali se drugi del pri besedotvorju morda izpusti? Kako pa je z vezajem med imenoma, saj prihaja do različne prakse med italijanščino in slovenščino?


  Odgovor:

  Dvojno, z nestičnim vezajem povezano ime Emilija - Romanja povezuje dve enakovredni zgodovinski imeni deželnih enot. O zgodovinskem ozadju imena spletni viri ponujajo dovolj informacij, npr. Wikipedija. Omenimo le, da je prvo ime prvotno in se je tudi uradno dežela imenovala le Emilija (it. Emilie), po letu 1948 pa so Emiliji pridružili še Bolonjo, Ferraro in vso Romanjo.

  Zapis Emilija - Romanja je torej ustrezen, nestični vezaj ustreza dejstvu, da samostojni in raznorodni sestavini pregibamo (enako Furlanija - Julijska krajina, ital. Friuli-Venezia Giulia; Trentinsko - Zgornje Poadižje, ital. Trentino-Alto Adige), npr.: Rojen je bil v Emiliji - Romanji.

  Prebivalci bodisi Emiljci bodisi Romanjci (italijanščini bližja varianta je Romanjolci), sicer pa prebivalci Emilije Romanje. Enako velja za pridevnik na -ski: emilijski ali romanjski.

  Helena Dobrovoljc, Urška Vranjek Ošlak (marec 2018)

  OPOMBA:
  Odgovor je bil spremenjen 2. 2. 2020.
  Prvotno besedilo ne upošteva enakovrednosti in tudi enakega značaja obeh povezanih enot:

  Dvojno, z nestičnim vezajem povezano ime Emilija - Romanja je nenavadno, ker vezaj ne povezuje dveh enakovrednih in umetno združenih deželnih enot, temveč je prvo ime zgodovinsko, drugo pa zemljepisno. O zgodovinskem ozadju imena spletni viri ponujajo dovolj informacij, npr. Wikipedija. Omenimo le, da je prvo ime prvotno in se je tudi uradno dežela imenovala le Emilija (it. Emilie), po letu 1948 pa so Emiliji pridružili še Bolonjo, Ferraro in vso Romanjo.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.