×

Kako izgovorimo ime »Louis Adamič«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se pravilno izgovori ime pisatelja Louisa Adamiča.


  Odgovor:

  Imena slovenskega pisatelja ne izgovorimo francosko [luí], torej končniško naglašenega in z nemim soglasnikom, temveč je končni zapisani s tudi glasovno uresničen [lúis], naglas pa je na prvem zlogu.
  Podobno to ime izgovorijo nemško (npr. Louis Kuhne [lúis kúne]), včasih tudi angleško govoreči (prim. zemljepisno ime St. Louis).

  Ime Louis Adamič izgovorimo torej [lúis adámič].

  Helena Dobrovoljc (marec 2018)


Prijavite se za odgovor