×

Kako izgovorimo ime »Louis Adamič«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se pravilno izgovori ime pisatelja Louisa Adamiča.


  Odgovor:

  Imena slovenskega pisatelja ne izgovorimo francosko [luí], torej končniško naglašenega in z nemim soglasnikom, temveč je končni zapisani s tudi glasovno uresničen [lúis], naglas pa je na prvem zlogu.
  Podobno to ime izgovorijo nemško (npr. Louis Kuhne [lúis kúne]), včasih tudi angleško govoreči (prim. zemljepisno ime St. Louis).

  Ime Louis Adamič izgovorimo torej [lúis adámič].

  Helena Dobrovoljc (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.