×

Pisanje začetnice v preglednicah
  • Vprašanje:

    S katero začetnico pišemo prvo besedo v posamezni celici v preglednicah? Na primer: v preglednici je predstavljeno, koliko anketirancev dela seznam neznanih besed. Na vrhu stolpca je v prvi celici »Seznam neznanih besed«, nato sledita celici »Da« (v pomenu, da vprašani delajo seznam) in »Ne« (v pomenu, da takega seznama ne delajo). Ali pišemo DA in NE v celicah kot Da in Ne ali kot da in ne? Ali je oboje pravilno?


    Odgovor:

    Obe možnosti sta pravilni, pomembno pa je, da ste pri pisanju dosledni. Če se odločite za zapis z veliko začetnico, pišite vse enote v vseh celicah preglednice z veliko začetnico. Če vam je ljubša mala začetnica, pišite z veliko le prvo enoto v prvem stolpcu ali vrstici preglednice.

    Helena Dobrovoljc (september 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.