×

Velika/mala začetnica izbirnih šolskih predmetov
 • Vprašanje:

  Želela bi izvedeti, ali se imena izbirnih šolskih predmetov (npr.: sodobna
  priprava hrane, šport za sprostitev
  ...) pišejo z veliko ali malo začetnico.


  Odgovor:

  Poimenovanja vseh šolskih predmetov -- ne glede na to, ali so obvezni ali izbirni -- se zapisujejo z malo začetnico. Na spletni strani Ministrstva za šolstvo RS so v seznamu predmetov, ki se ponujajo v naših osnovnih šolah, sicer pisani z veliko začetnico, a le zato, ker gre za poseben besedilni vzorec, pri katerem pomeni vsaka vrstica novo poved in zato tudi veliko začetnico. V učnih načrtih predmetov je sicer nekaj odstopanj, a v veliki večini so tam predmeti dosledno pisani z malo začetnico (razen kjer se je avtor(ica) izognil(a) dilemi z uporabo samih velikih črk).

  Drugače kot na osnovno- in srednješolski stopnji izobraževanja je na univerzitetni stopnji: posamezni predmeti na fakultetah so »last« posameznih študijskih programov in zato lastna imena, pisana z veliko začetnico.

  Tina Lengar Verovnik (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.