×

Ustreznost zveze »odpiralni čas«
 • Vprašanje:

  Prosim za pojasnilo. Geslo odpiralen je v SSKJ podano s primeri pravilne rabe,
  v SP pa z napačno (odpiralni čas), in to brez pojasnila, da je takšna raba neustrezna za naš jezik.
  Ko sem knjižničarko vprašala, zakaj imajo na spletni strani odpiralni čas, je odgovorila, da je ta besedna zveza v Slovenskem pravopisu brez kakršnegakoli negativnega kvalifikatorja in zatorej pravilna. Lepo bi bilo, ko bi to v elektronski izdaji pravopisa popravili!


  Odgovor:

  Besedna zveza odpiralni čas je splošno rabljena, najdemo jo tako v Slovenskem pravopisu (2001), v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika (2012) in tudi v SSKJ2 (2014), pri čemer je povsod navedena brez kvalifikatorjev, ki bi nakazovali, da je zveza neustrezna.

  Slovenski pravopis:
  odpirálen -lna -o (ȃ)
  odpirálni -a -o (ȃ) ~ čas trgovin

  Slovar novejšega besedja slovenskega jezika:
  odpirálni -a -o prid. (ȃ)
  odpirálni čàs -ega čása m (ȃ, ȁ á) čas, ko je ustanova, poslovalnica, trgovina odprta za stranke: odpiralni čas vrtcev; Podpiramo zahteve predlagateljev referenduma za razumno zakonsko ureditev odpiralnega časa trgovin

  SSKJ2
  čàs čása m (ȁ á) [...]
  omejeno trajanje
  b) s prilastkom ki je dogovorjeno ali določeno za kaj: čas za povračilo dolga je pretekel; opravil je vse v prej določenem času; za prijavo je že skrajni čas; zadnji čas je, da to storiš; dali so mu čas za premislek; ni še čas za kosilo / obratovalni čas / vrnil se je o pravem času, ob času pravočasno / trgali so pred časom, zato je grozdje kislo predčasno; zaradi nezadostne hrane umre dosti ljudi pred časom prekmalu, prezgodaj / delovni čas uradno določeno trajanje (dnevne ali tedenske) zaposlitve; deljen, izmeničen delovni čas; gibljivi ali fleksibilni delovni čas delovni čas, ki se glede začetka in konca lahko prilagodi potrebam delavca ali delodajalca; osemurni delovni čas / odpiralni čas ko je ustanova, poslovalnica, trgovina odprta za stranke

  V samem poimenovanju zmoti osredotočenost na začetek delovanja ustanove/trgovine, poleg tega pa kot neke vrste protipomenka obstaja tudi zapiralni čas. Odpirali čas bi tako lahko razumeli dvojno, in sicer ne le kot (1) 'čas, ko je ustanova/trgovina odprta za stranke', ampak tudi kot (2) 'čas, ko se ustanova/trgovina odpre za stranke'. Iz korpusnega gradiva sicer lahko razberemo, da močno prevladuje prvi pomen.

  V angleščini obstajata izraza opening hours (1. pomen) in opening time (2. pomen). Tudi v slovenščini je besedna zveza odpiralni čas le ena od izraznih možnosti, in sicer obstajata še obratovalni čas in delovni čas (vsaka od njiju lahko nastopa v različnih sobesedilih), pri čemer za delovni čas v SSKJ2 najdemo le razlago 'uradno določeno trajanje (dnevne ali tedenske) zaposlitve', čeprav bi bilo glede na gradivo treba dodati tudi pomen 'čas, ko je ustanova/trgovina odprta za stranke'.

  Dejansko je besedna zveza odpiralni čas zaradi nenatančnosti in dvoumnost nekoliko problematična, vendar je precej razširjena. Kot alternativno možnost velja izpostaviti predvsem delovni čas.

  Boris Kern (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.