×

Določna/nedoločna oblika pridevnika »srečen«
 • Vprašanje:

  Sem v dilemi, ki je ne znam razrešiti niti s pomočjo podobnih vprašanj na tem portalu. Kako je prav: danes je moj srečen dan ali danes je moj srečni dan?
  Poved ni vzeta iz konteksta, gre za napis, ki bi lahko krasil skodelico, pisarniške pripomočke, plakat itd.


  Odgovor:

  V sorodnem odgovoru smo pojasnjevali, da v zvezi njegov slab odnos kljub pravilu, da svojilnemu pridevniku sledi določna oblika lastnostnega pridevnika, uporabimo nedoločno obliko zaradi pomena zveze kot celote, ki je izrazito lastnostna.

  V vašem primeru je stvar nekoliko bolj zapletena, saj se v korpusnem gradivu pojavljajo tako zveze moj (tvoj, njen, naš ipd.) srečen kot tudi srečni dan. Zdi se, da se določna oblika pojavlja zlasti v zvezah, ki že mejijo na vrstnost -- ko je "srečni dan" dojet kot čisto posebna kategorija dneva, npr.:
  Danes je zopet moj srečni dan.

  Da gre v takih primerih res že bolj za vrstni kot za določni lastnostni pridevnik kaže dejstvo, da se zveza srečni dan pojavlja tudi v skladenjskih položajih, ko pred njo ni svojilnega ali kazalnega zaimka, ki bi terjal določno obliko (ali gre nemara za besedilno določnost -- torej rabo določne oblike ob neprvi omembi neke lastnosti -- pa je zaradi besedilne omejenosti vplogleda v korpusne primere nemogoče ugotoviti):

  Ponedeljek je srečni dan, ko se vikend konča in se spet lahko potopimo v vsakdanje opravke [...]

  Pri odločanju o tem, ali boste s pridevnikom označili lastnost dneva (srečen dan) ali pa boste s celotno zvezo označili tip dneva (srečni dan), vam žal ne moremo pomagati niti s statistiko iz korpusa Gigafida. Tam je namreč zvez tipa danes je moj/tvoj ipd. srečen/srečni dan enako število.

  Tina Lengar Verovnik (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.