×

Svojilni pridevnik iz francoskega priimka »Lavoisier«
 • Vprašanje:

  Zanima me, katera oblika svojilnega pridevnika iz priimka Lavoisier je ustreznejša: Lavoisierov ali Lavoisierjev. Pojavljata se namreč obe, in če prav razumem pravopisna navodila, je to pri priimkih, ki se končujejo na nemi soglasnik, res dopustno.


  Odgovor:

  Svojilni pridevnik imena Lavoisier se zaradi izgovora [lavoazjé] zapiše Lavoisierov ali Lavoisierev, izgovori pa (ne glede na različni pridevniški obrazili) v obeh primerih [lavoazjêjev-].

  Take podatke daje tudi pravopisni slovar, npr.:

  Chénier -a [šenjé -êja] m s -em/-om [em] oseb. i. (ẹ̑ ȇ) |francoski pesnik|
  Chénierev -a -o in Chénierov -a -o [-ev-] (ȇ; ȇ)

  Le Corbusier ~ -a [lə korbizjé -êja] m z -em/-om [em] oseb. i. (ẹ̑ ȇ) |francoski arhitekt|
  Le Corbusierev -a -o in Le Corbusierov -a -o [-ev-] (ȇ; ȇ)

  Nodier -a [nodjé -êja] m z -em/-om [em] oseb. i. (ẹ̑ ȇ) |francoski pisatelj|
  Nodierev -a -o in Nodierov -a -o [-ev-] (ȇ; ȇ)

  Vaše opažanje glede pojavljanja nestandardne dvojnice svojilnega pridevnika Lavoisierjev je sicer točno, a pri imenih s končniškim naglašenim samoglasnikom pisno ne podaljšujemo osnove z j. To pa se zgodi pri imenih z nemim e, ki se končujejo na govorjeni [r]:

  Tesnière -rja in Tesnière -ra [tenjêr] m, prva oblika s -em oseb. i. (ȇ; ȇ) |francoski jezikoslovec|
  Tesnièrjev -a -o in Tesnièrov -a -o (ȇ)

  Helena Dobrovoljc (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.