×

Stvarna lastna imena: Pisanje imen in pisanje vrstnih poimenovanj
  • Vprašanje:

    Če si prav razlagam priporočila za zapisovanje nekaterih stvarnih lastnih imen, jih pišemo z veliko le v primeru, da imamo v mislih njihovo uradno ime, z malo pa, če poimenujemo vrsto nečesa (tudi če med enim in drugim poimenovanjem ni razlike in obakrat uporabimo popolno ime). Ali to drži? Npr. Osnovna šola Franceta Prešerna proti osnovna šola Franceta Prešerna.


    Odgovor:

    Drži. Vendar ste za prvo ponazoritev izbrali manj primeren zgled: Osnovna šola Franceta Prešerna je pisana vedno z veliko začetnico. Ne gre za »vrsto šole«, če je uporabljeno t. i. polno ime, za katero vemo, da ima le en denotat. Z malo zapišemo na primer ime v zgledu: Po končani osnovni šoli je začel igrati saksofon. Razliko med neuradnim in uradnim nazivom ponazarja tudi naslednji zgled: Grem na kranjsko občino proti Načrt je predstavljen na Občini Kranj.

    Helena DobrovoljcNavajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.