×

Prevajanje angleškega izraza »preference«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je stavek Kakšna je preferenca otrok za umetnost? ustrezen. Ali se beseda preferenca sploh lahko veže s predlogom za?


  Odgovor:

  Vaše vprašanje je verjetno povezano z dejstvom, da smo izposojenko iz angleščine v slovenščini najprej uporabljali v pomenu 'prednost, ugodnost':

  SSKJ
  preferénca -e ž (ẹ̑)
  prednost, ugodnost: ugotavljati preferenco / dajanje preferenc čemu, komu
  ♦ ekon. dajanje carinskih preferenc kaki državi

  Vendar pa se danes izraz preference uporablja tudi v pomenu ‘naklonjenost’, o čemer priča tudi gradivo, npr.:

  • Zaradi intenzivnega oglaševanja imajo potrošniki preference do določene blagovne znamke.
  • Osebne preference so preference o dobrinah, sredstvih, možnostih itn., ki jih nekdo hoče imeti na voljo.

  Angleško zvezo »preference for« prevajamo torej s preferenca do, preferenca za je le slovenščini neprilagojen dobesedni prevod.

  Vaša poved bi se torej glasila: Kakšna je preferenca otrok do umetnosti?
  še bolje pa: Ali so otroci naklonjeni umetnosti?

  Helena Dobrovoljc (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.