×

Kako naredimo pridevnik iz samostalnika »afekt«?
 • Vprašanje:

  Pogosto naletimo na rabo pridevnika afekten, ki pa ne ustreza slovarski rešitvi afektiven. Zanima me, zakaj prvi primer ni ustrezen? Ali je v neskladju s kakšnim besedotvornim načelom?


  Odgovor:

  Pridevnik afekten je besedotvorno ustrezno izpeljan iz samostalnika afekt, a v slovarju ni zabeležen, ker v jezikovni rabi ni ustaljen: v besedilnem korpusu Gigafida najdemo le dvajset pojavitev pridevnika afekten v štirinajstih virih, sinonimni pridevnik afektiven pa se pojavi 278-krat.

  Pridevnik afektiven navaja že prva izdaja SSKJ, gre pa za tujko, ki je bila hkrati s samostalnikom afekt prevzeta prek nemščine in se je v rabi ustalila, preden bi se lahko ustalil sinonim afekten.

  Iz tretje izdaje Slovenskega etimološkega slovarja (Snoj 2015) na portalu Fran:

  afẹ̑kt -a m ‛zelo močno, a kratkotrajno čustvo’ (16. stol.)
  afektȋven. […] Tujka, prevzeta prek nem. Affekt iz lat. affectus ‛čustvo, volja, strast’, kar je izpeljano iz glagola afficere ‛prizadeti’, sestavljenega iz ad ‛pri’ in facere ‛delati’ […]«

  Špela Petric (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.