×

Pomenska razlika med besedama »večina« in »večinoma«
  • Vprašanje:

    Zanima me, ali je pravilno izreči večina ali večinoma. Malo me moti beseda večinoma, saj se mi ne zdi ravno »slovenska beseda«, a večino je slišim na televiziji.


    Odgovor:

    Samostalnik večina in prislov večinoma nastopata v različnih skladenjskih vlogah in se tudi pomensko razlikujeta, obe pa sta slovenskega izvora. Razlike v njunih vlogah in pomenih si oglejte v Slovarju slovenskega knjižnega jezika.

    Marko Snoj (september 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.