×

Pomenska razlika med besedama »večina« in »večinoma«
  • Vprašanje:

    Zanima me, ali je pravilno izreči večina ali večinoma. Malo me moti beseda večinoma, saj se mi ne zdi ravno »slovenska beseda«, a večino je slišim na televiziji.


    Odgovor:

    Samostalnik večina in prislov večinoma nastopata v različnih skladenjskih vlogah in se tudi pomensko razlikujeta, obe pa sta slovenskega izvora. Razlike v njunih vlogah in pomenih si oglejte v Slovarju slovenskega knjižnega jezika.

    Marko Snoj (september 2013)