×

Pisanje zemljepisnega imena »Rakova jelša«
 • Vprašanje:

  Prosim za odgovor, ali se neprva sestavina zemljepisnega imena predela/četrti mesta Ljubljane Rakova jelša piše z veliko ali malo začetnico.
  Po pravopisnem pravilu se pišejo neprve sestavine nenaselbinskih večbesednih zemljepisnih imen z malo začetnico, torej Rakova jelša. V praksi pa je vse več primerov, ko pišejo drugo sestavino z veliko začetnico, Rakova Jelša. Ali obstaja kakšna razlaga za takšno rabo velike začetnice? Podobna primera sta še Mestni log in Rožna dolina (naselje v Ljubljani), kjer lahko prav tako zasledimo oba zapisa.


  Odgovor:

  Skladno s trenutno veljavnim pravopisom sodijo vsa našteta imena med nenaselbinska večbesedna zemljepisna imena, pri katerih pišemo z veliko začetnico prvo sestavino, neprve pa le, če so tudi same lastna imena. Ker pri besedah jelša, log in dolina ne gre za lastna imena, tudi imena sosesk Rakova jelša, Mestni log in Rožna dolina ne sodijo med izjeme.

  Res pa prihaja v rabi do pogostih zapisov z veliko začetnico tudi v drugem delu imena. Razlogov za to je lahko več -- najverjetnejši je seveda nerazlikovanje med naselbinskimi in nenaselbinskimi imeni. Uporabniki med obema pojmoma težko razlikujejo, saj "naselbinskost" ne pomeni naseljenosti, temveč krajevnost (le samostojni kraji imajo status naselbinskih imen, vsi njihovi sestavni deli -- soseske, četrti, naselja -- pa ne več). Poleg tega ime Rožna dolina denimo obstaja tudi kot naselbinsko ime Rožna Dolina (kraj v bližini Nove Gorice). Včasih mestne četrti oziroma soseske tudi nastanejo iz nekdanjih samostojnih krajev ali vasi -- tak primer sta v Ljubljani Šiška in Šentvid. Če bi denimo Rakova jelša prej obstajala kot samostojna vas (pa ni, ker se je že razvila kot mestna soseska), bi jo vsaj prvotno pisali z veliko začetnico v obeh sestavinah.

  Na ta problem je že večkrat opozorila tudi Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade RS, zato smo se pri prenovi pravopisnih pravil v Pravopisni komisiji pri SAZU in ZRC SAZU odločili, da bomo v predlog vključili tudi spremembo tega pravila in izenačenje večjih mestnih delov in četrti z naselbinami. Seveda so aktualna oz. veljavna pravopisna pravila Slovenskega pravopisa 2001, v katerih lahko zgoraj navedeno preberete v členu 139.

  Tina Lengar Verovnik (april 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.