×

Ženske oblike poklicev: »kemičarka«, »mehaničarka«
 • Vprašanje:

  Kakšni sta ženski obliki poklicev kemik – kemičarka in tekstilni mehanik - tekstilna mehaničarka?


  Odgovor:

  Žensko obliko za poklic kemika, tj. kemičarka, je zabeležil že SSKJ, kot podiztočnica kemiku je kemičarka navedena v Slovenskem pravopisu 2001, ta oblika pa je pogosta tudi v rabi, o čemer se lahko prepričamo v besedilnem korpusu Gigafida. Poleg tega je ženska oblika v tej obliki zabeležena tudi v opisih kategorij oz. skupin poklicev SKP-08 Statističnega urada RS, torej v tem primeru večjih dilem ni.

  Poklica tekstilnega mehanika sicer danes ne najdemo več na seznamu poklicev, vseeno pa se v besedilnem korpusu Gigafida in na spletu najde nekaj primerov zapisa ženske oblike za ta poklic, tj. tekstilna mehaničarka, kot ste tudi sami predvidevali.

  Če so snežni zameti in je treba montirati verige, to pač naredim. Če znam? Brez skrbi! In še marsikaj drugega. Saj sem po poklicu vendar tekstilna mehaničarka.
  Po poklicu je tekstilna mehaničarka, trenutno je nezaposlena.

  V Slovenskem pravopisu 2001, ki ima pri vseh moških oblikah za poklice navedene tudi ženske oblike, sta sicer pri mehaniku zabeležena dva feminativa, mehanikarica in mehaničarka, vendar se prvi v rabi ni uveljavil.

  Helena Dobrovoljc (april 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.