×

Razlike v sklanjanju imen »Ontario« in »Ohio«
 • Vprašanje:

  Kakšna je orodniška oblika lastnih imen Ontario in Ohio? V pravopisnem slovarju sta imeni rešeni različno, torej Ontario s preglasom ali ne, Ohio pa vedno s preglasom. Pravopisna pravila dajejo za zgled samostalnik radio, kjer je preglašena možnost prednostna, nepreglašena pa vseeno tudi dovoljena.


  Odgovor:

  Pri moških samostalnikih, ki se končajo na -io, se dejansko srečujemo z neskladjem med pravopisnimi pravili (kjer je ob samostalniku radio zapisano: z radiem tudi z radiom) in slovarjem, kjer načeloma velja, da se ta imena v orodniku preglašujejo (Ajaccio z Ajacciem, tako še Tokio, Ohio, Mario ... ), dopuščene pa so tudi obojne možnosti pregibanja (Ontario, studio, radio, embrio) oziroma nepreglašene izjeme (brio, Klio, Polisario, Rio, trio).

  Za uporabnike je tako razhajanje problematično zlasti tedaj, ko želijo na pravopisno pravilo aplicirati nov zgled, npr. tak, ki ga do sedaj nismo vključevali v slovar ali pravila. V zadnjem času so taka npr. imena Antonio, Silvio, Sergio. Kakor kaže korpusno gradivo, se v teh imenih že pojavljajo preglašene orodniške končnice, a ne v tolikšni meri kot nepreglašene.

  Glede na to, da se pri rabi standardnega jezika ravnamo po priporočilih v pravopisnih pravilih, vam priporočam rabo preglašene orodniške končnice (z -em) pred varianto z -om.

  Helena Dobrovoljc (maj 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.