×

Kako zapisati »GibanjeSkupajNaprej«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako pravilno zapisati GibanjeSkupajNaprej? Registrirano je namreč kot Društvo GibanjeSkupajNaprej, vendar pa gre tu za očitno nepravilen zapis, ki po mojem mnenju ni v skladu s slovenščino, torej velike črk sredi ene besede,.Torej v kolikšni meri se spoštuje tu zakon pri imenovanju poslovnih subjektov in ali je dovoljeno to popraviti v Gibanje Skupaj naprej?


  Odgovor:

  O pravnih okvirih imen podjetij, društev ipd. se lahko poučite v odgovoru, ki je objavljen na portalu Jezikovna Slovenija:
  Na koga naj se obrnem za mnenje o ustreznosti imena podjetja/društva/medija ipd., ki ga želim registrirati v RS?

  Tu izvemo, da je Ministrstvo za kulturo pripravilo »Navodilo o ugotavljanju jezikovne ustreznosti poimenovanja ...«, ki pa se prednostno osredinja na ustreznost izbire imen, ne pa na zapis skupaj ali narazen.

  Pojav dvozačetnic oz. DvoZačetnic (angl. BiCapitalization) besednih sklopov, ki to v resnici niso, temveč so le skupaj zapisane besede, mejo med njimi pa določa velika začetnica, je resda razmeroma nov, pojavil se je z elektronsko dobo, na kar so jezikoslovci že opozarjali (prim. Michelizza). V prispevku, ki je sicer nastal že pred 10 leti, lahko preberemo, da je tovrstna raba pogosta pri poimenovanju najrazličnejših podjetij, korporacij, blagovnih znamk ipd., v želji po prepoznavnosti pa nova podjetja in društva posegajo po raznih inovativnih postopkih poimenovanja, saj želijo izstopati in se hkrati vtisniti v podzavest uporabnika. Pri registraciji društva očitno zaradi pomislekov, ki jih opisujete, ni bilo zadržkov, tako da je uradno registrirano ime Društvo za pomoč ljudem GibanjeSkupajNaprej.

  V spletni bazi slovenskih pravnih oseb bizi.si (http://www.bizi.si/) tudi med političnimi organizacijami najdemo podoben primer, npr. ReSET, še več pa je tovrstnih inovativnih odstopanj od norme med imeni registriranih podjetij, npr. spletnaPOSTAJA, MOJDENAR, digiGRAL, eŠola, ActaLogic, MAiS, MetaKocka, eBlagajna, iPiramida, DOBRATRGOVINA, UMco, doNET ipd.

  Ime, kot je GibanjeSkupajNaprej, seveda povzroča težave pri skladenjski rabi, zato slovenski mediji pišejo kar takole:

  Po pričakovanjih in napovedovanjih se je Gibanje Skupaj naprej preoblikovalo v stranko, ki bo nastopila na letošnjih parlamentarnih volitvah ...

  Samo društvo pa ravna drugače:

  Podpisani(a) izjavljam, da se želim včlaniti v Društvo za pomoč ljudem GibanjeSkupajNaprej, …

  Če torej ime uporabljamo ob občnoimenskem jedru, težav ni:

  ... v Društvu za pomoč ljudem GibanjeSkupajNaprej so se odločili ...

  Brez občnoimenskega jedra pa se zaplete, saj se namesto pričakovane

  ... v Gibanju Skupaj naprej so se odločili ...

  dobimo nesklonljivo ime ženskega spola

  ... pri GibanjeSkupajNaprej so se odločili ...

  Oblik srednjega spola (če bi se ravnali po spolu prvega člena) nismo zasledili, npr.:

  ... pri GibanjeSkupajNaprejju so se odločili ...

  Sklanjanje je zelo težavno, notranje jedro te zveze (gibanje) je zaradi zapisa skupaj nepregibno, kar pomeni, da je najbolje, če beseda GibanjeSkupajNaprej ostane nesklonljiva.

  Glede vprašanja, ali je dovoljeno ime popraviti v Gibanje Skupaj naprej, ni povsem jasno, kje bi želeli ime popraviti: v uradnem besedilu ali pri neformalnem sporazumevanju. Uradno vsekakor ne, čeprav medijski zapisi pričajo drugače. Če ne pride do uradne spremembe imena, je smiselno navajati ime v obliki, kot je registrirano, to pa je Društvo za pomoč ljudem GibanjeSkupajNaprej.
  Morda pa bi se kazalo o odločitvi glede zapisa pozanimati pri ustanoviteljih. Ker naj bi to društvo ustanovilo politično stranko, ki nosi krajše ime »Skupaj«, so morda tudi sami ustanovitelji ugotovili, da je njihovo ime slovnično trd oreh.

  Helena Dobrovoljc, Mija Michelizza (april 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.