×

Kako pisati »Zgornja in Spodnja Muta«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako pravilno pisati Z(z)gornja in S(s)podnja Muta. Sama še vedno vztrajam pri zapisu z malo, čeprav velika večina oboje piše z veliko začetnico. Tudi na spletni strani občine sem zasledila, da Zgodnjo in Spodnjo Muto navajajo kot samostojni naselji v občini, podobno kot npr. Gortino. Kako je torej prav?
  Najlepša hvala za odgovor.


  Odgovor:

  Meja med naselji in deli naselji je v hitro spreminjajočem se okolju pogosto zabrisana, vendar pogosteje zasledimo, da se naselja združujejo, kot pa da bi se obstoječe naselje začelo deliti na manjša. Sodeč po dostopnih podatkih, npr. v Registru zemljepisnih imen REZI, je naselje le Muta, ki jo rečica deli na dva dela. Lokalni prebivalci in akterji obe zvezi prevladujoče razumejo kot lastnoimenski, in sicer je Zgornja Muta, ki je večje in tudi upravno središče občine, na platoju, Spodnja Muta, ki je precej manjša, pa v dolini.

  Torej sta Zgornja Muta in Spodnja Muta le predela nekega sicer enovitega naselja, zato nas pri zapisu začetnice obvezuje pravilo o pisanju delov naselbin, torej, pravila SP 2001:

  člen 70: Za imena delov naselbin (Pobrežje, Zelena jama) veljajo ista pravila kakor za nenaselbinska imena.
  člen 73: V nenaselbinskih imenih pišemo prvo sestavino zmeraj z veliko začetnico, neprve sestavine pa z malo, če že same niso lastno ime [...], npr. Zadnja Trenta.

  Upravičen je torej zapis Zgornja Muta in Spodnja Muta, kar so upoštevali tudi že v Atlasu Slovenije:

  0_1522156143800_Muta.jpg

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Marko Snoj (april 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.