×

Razbremenilnik »Ara«
 • Vprašanje:

  Od kje izvira ime razbremenilnika reke Rižane, ki se imenuje Ara?


  Odgovor:

  Ime je prevzeto iz italijanščine, kjer se v popolni obliki glasi Ara della fiera, pri čemer fiera pomeni »sejem«. V severni Italiji je več umetno narejenih kanalov z imenom Ara, tako npr. v Gradežu in blizu bolj oddaljene Cremone in Alessandrie, pa tudi več enako glasečih se ledinskih imen. Blizu Vidma v Furlaniji je tudi naselbinsko ime Ara Grande, ki se v furlanščini glasi Are. Imena kanalov kakor tudi naselbinsko ime so po vsej verjetnosti prvotna ledinska imena. Nekatera so se razvila iz prvotnega area v pomenu »gumno« in »kmečko dvorišče«, druga iz ager v pomenu »polje« in tretja morda iz acru v pomenu »oster«. Iz katerega prvotnega izhodišča je tvorjeno ime razbremenilnika Rižane, brez zgodovinskih zapisov ni mogoče ugotoviti.
  Roberto Starec v članku Koprske vasi v notarskih aktih 18. stoletja, objavljenem v sedmem letniku revije Etnolog (1997), na str. 349 navaja, da naj bi italijanska beseda ara pomenila tudi »umetni kanal«, vendar tega podatka v drugih dostopnih virih, tudi zelo natančnih, ni bilo mogoče potrditi.

  Marko Snoj (april 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.