×

Razlika med izrazoma »olimpijada« in »olimpijske igre«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali obstaja razlika med izrazoma olimpijada in olimpijske igre (ter kje bi se lahko poučili o tem). SSKJ (iztočnica igra, frazeološko gnezdo): *olimpijske igre -- mednarodne športne prireditve, organizirane vsaka štiri leta SSKJ (iztočnica olimpiada): mednarodne športne prireditve, organizirane vsaka štiri leta.

  Nekje je bilo moč zaslediti, da je olimpijada štiriletno obdobje med zaporednimi olimpijskimi igrami, olimpijske igre pa so športni dogodek, ki se odvija vsake štiri leta.

  Primer:

  Gasilci so se torej letos vrnili z gasilskih olimpijskih iger/olimpijade v Franciji ...

  Hvala za pojasnilo.


  Odgovor:

  Olimpijske igre označujejo mednarodno športno prireditev, ki se po novem vsako drugo leto, izmenično letne in zimske, odvijajo pod vodstvom Mednarodnega olimpijskega komiteja. Če hočemo poimenovanje teh iger izraziti z eno besedo, jih imenujemo olimpijada (izposojenka iz grške olýmpias), ki prav zaradi enobesednosti deluje nekoliko manj uradno, čeprav pomeni isto. V slovenščini se ta beseda ne uporablja v pomenu »obdobje štirih let med dvojimi zaporednimi olimpijskimi igrami«, kot je primer v francoskem olympiade, angleškem Olympiad in redko celo v nemškem Olympiade. Pomenska dvojnost v teh jezikih izvira iz stare grščine, kjer beseda olýmpias ni pomenila le »olimpijske igre«, temveč tudi »obdobje štirih let med dvojimi zaporednimi olimpijskimi igrami«.

  Drugim športnim ali tem podobnim družabnim dogodkom le redko rečemo olimpijske igre, pogosto pa se pri njihovem imenovanju uporablja beseda olimpijada, vendar vedno s prilastkom, npr. šahovska olimpijada, gasilska olimpijada, pevska olimpijada.

  Marko Snoj (september 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.